Alimenty

W przypadku wyroku zasądzającego alimenty, sąd automatycznie nadaje mu klauzulę wykonalności. Gdy wierzyciel uchyla się od wyroku, należy zgłosić się do komornika sadowego

Przed rozpoczęciem egzekucji podejmowane są następujące czynności:

  • ustalenie miejsca pobytu, zamieszkania dłużnika,
  • dochodzenie o stanie majątku – z którego ewentualnie można podjąć działania komornicze,
  • dochodzenie o ustaleniu zarobków – to z nich najczęściej przeprowadza się egzekucję alimentów.