OGŁOSZENIE

Z uwagi na prewencję dotyczącą epidemii COVID - 19 rekomendowanej przez Prezesa Rady Ministrów
oraz w nawiązaniu do zarządzenia nr 3 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Kielcach
z dnia 12.03.2020 roku
Komornik Sądowy informuje, że z dniem dzisiejszym tj. 26.05.2020 roku kancelaria
ogranicza przyjęcia Interesantów.


W lokalu kancelarii może znajdować się wyłącznie jedna osoba.
Pozostałe osoby oczekują we właściwej kolejce przed wejściem do kancelarii,
przy zachowaniu odpowiedniej odległości (co najmniej 2 metry).


Do lokalu kancelarii wpuszczane będą wyłącznie osoby mające usta i nos zasłonięte maseczką ochronną,
przyłbicą lub częścią garderoby - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.


Informuję o obowiązku pomiaru temperatury ciała wszystkich osób wchodzących do lokalu kancelarii.


Do lokalu kancelarii nie zostaną wpuszczone osoby odmawiające poddaniu się pomiarowi temperatury ciała
oraz te, u których wynik pomiaru daje odczyt 37,5 stopnia Celsjusza i powyżej.


Po wejściu do lokalu kancelarii interesanci są zobowiązani zdezynfekować ręce udostępnionym środkiem dezynfekującym, w wyznaczonym miejscu.Z tutejszą kancelarią można kontaktować się:
- drogą korespondencji listowej
- drogą telefoniczną tel. 41 34 15 227
- drogą mailową kielce8@komornik.pl


Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy ze wskazaniem imienia, nazwiska i sygn. sprawy:
66 1090 2590 0000 0001 4165 4990
Santander Bank Polska Spółka Akcyjna Oddział Centralny

(oddział banku znajduje się na parterze sąsiedniego budynku Kielce, ul. Warszawska 28)Przyjmowani będą jedynie Interesanci z aktualnym wezwaniem do kancelariiKomornik Kielce


O KANCELARII

Komornik Sądowy Adam Łozowski prowadzi swoją działalność publiczną przy Sądzie Rejonowym w Kielcach.

Zadania, które w ramach tychże działań są realizowane to:

Godziny otwarcia Kancelarii:
pon: 8.15-16.15
wt: 7.45-16.00
śr., czw., pt.: 7.45-15.45

Swoich interesantów przyjmuję wyłącznie we wtorki w godzinach 10.00-16.00.

prawo